Lato

wczasy, wakacje, urlop

Rezerwat torfowiskowy Zielone Bagna

16 lipiec 2013r.

Zielone Bagna_ Rezerwat torfowiskowy (pow. 55 ha) w pobliżu Ostrowic, Nowego Worowa i Gawrońca, na terenie Drawskiego PK. Chroni samoodna-wiające się po eksploatacji torfu ekosystemy torfowiska wysokiego oraz borów i lasów bagiennych. Są tu zagrożone gatunki mchów torfowców i roślin nasiennych: rosiczka dłu-golistna i okrągtolistna, wełnianka szerokolist-na, kruszczyk szerokolistny, bagno zwyczajne, podkolan biały oraz zwierzęta: żuraw, muchotówka żatobna, traszka grzebieniasta, żaba moczarowa.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Cisy Tychowskie

16 lipiec 2013r.

Cisy Tychowskie_ Rezerwat florystyczny (pow. 11 ha) w okolicy Tychowa i Czarnkowa. Chroni stanowiska cisa pospolitego w drzewostanie bukowym z domieszką grabu, dębu, olszy, brzozy i świerku oraz stanowiska kukułki plamistej i podkolana zielonawego.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Woliński Park Narodowy

16 lipiec 2013r.

Parki narodowe Woliński PN Park położony na Wyspie Wolin (pow. 10 937 ha) między morzem i Zalewem Szczecińskim. Obejmuje on również pas wód przybrzeżnych Bałtyku (szer. 1 mila morska), rozlewiska i wyspy wstecznej delty Świny. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest stromy klifowy brzeg (wys. 95 m - Gosań, Kawcza Góra oraz nad Zalewem Szczecińskim). Na terenie są 4 jeziora polodowcowe. Lasy zajmują 41% powierzchni parku, dominuje sosna, najcenniejsze są naturalne buczyny pomorskie. Z chronionych roślin występują: długosz królewski, mikołajek nadmorski, wiciokrzew pomorski, pajęcznica liliowata, zimoziół północny, perlówka jednokwiatowa, storczyki, żywiec cebulkowy.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Drawski Park Krajobrazowy

16 lipiec 2013r.

Drawski Park (pow. 41 430 ha) na Pojezierzu Drawskim. Teren jest mało zalesiony (25%), krajobraz słabo przekształcony, walorem jest zróżnicowana rzeźba terenu i liczne i duże jeziora, z największym Jez. Drawskim. Rzeźbę terenu ukształtował lądolód skandynawski w stadium zlodowacenia bałtyckiego. Jego śladami są wały moreny czołowej wznoszące się powyżej 200 m n.p.m., z kulminacją na wzgórzu koło Czarnkowa (223 m n.p.m.), liczne jary, głazy narzutowe, jeziora rynnowe, pagórki, torfowiska i bagna. Prowadzą tędy drogi o wybitnych walorach widokowych (droga przez Dolinę Pięciu Jezior). Jeziora wraz z rzeką Drawą są popularnym szlakiem kajakowym.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Jezioro Wicko

16 lipiec 2013r.

Wicko Jezioro przybrzeżne (pow. 1 059 ha, maks. głęb. 6 m) na Wybrzeżu Słowińskim, leżące w kryptodepresji, dawna zatoka morska oddzielona od morza lesistą mierzeją. Zasilają je rzeki: Klasztorna, Świdnik, wypływa Główni-ca. Miejscowości nadbrzeżne: Łącko, Wicko Morskie. W okolicach znajduje się lotnisko.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Jezioro Kopań

16 lipiec 2013r.

Kopań Jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim w okolicy Darłowa (pow. 790 ha, maks. głęb. 4 m, średnia głęb. 2 m) oddzielone od morza zalesioną mierzeją. Żyje w nim wiele ryb, są tu lęgowiska i ostoje licznych gatunków paków. Woda jest lekko słonawa na skutek sztormowych wlewów wód przez zwykle suchy kanał łączący jezioro z morzem. Dobre miejsce do uprawiania windsurfingu.

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

wszystkie wpisy